Видео:

IKO EC 2016 Final 1415yr 60 Gevorg Akopian (Russia) Narek Mirzoian (Russia Aka)